Top > IL-28

IL-28 の変更点

|&uploader(0c5eb9a33598861b7a10af3d590140020fb932e6_sorahime_65,nolink);|シールド||
|~|耐久  ||
|~|火力  ||
|~|機動  ||
|~|装甲  ||
|~|抵抗  ||
|~|偵察  ||
|~|装備箇所||
|~|>|ILL:|
|~|>|CV :|
|&uploader(0c5eb9a33598861b7a10af3d590140020fb932e6_sorahime_65,nolink);|シールド|38|
|~|耐久  |78|
|~|火力  |82|
|~|機動  |21|
|~|装甲  |53|
|~|抵抗  |48|
|~|偵察  |43|
|~|装備箇所|3|
|~|>|ILL:k12io|
|~|>|CV :佐々木未来|

|スキル| [[]] | [[]] |
|スキル| [[多重制圧]] | [[弾幕]] |
|属性強化|戦闘終了時、ソラヒメの獲得経験値を10%増加、爆撃の場合さらに10%増加の能力を獲得|

|改造|燃料|弾薬|
|無改造|||
|改造LV1|||
|無改造|17|26|
|改造LV1|17|50|
|改造LV2|||

|武器スロット | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
|改造後    | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
|武器スロット | [[中距離ミサイル]] | [[機関砲]] | [[機関砲]] | なし |
|改造後    | [[中距離ミサイル]] | [[機関砲]] | [[機関砲]] | [[機関砲]] |

|改造|改造可能レベル|&COLOR(#FF9933){幻化モジュール};|&COLOR(#3333FF){反応モジュール};| &COLOR(#66CC00){思考モジュール}; &COLOR(#CC66FF){武装モジュール};
|LV1 | |&COLOR(#FF9933){}; |&COLOR(#3333FF){}; |
|LV2 |>|>|未実装|

|改造|改造可能レベル|&COLOR(#FF9933){幻化モジュール};| &COLOR(#CC66FF){武装モジュール};|
|LV1 |40|&COLOR(#FF9933){10}; |&COLOR(#CC66FF){3}; |
|LV2 |49|&COLOR(#FF9933){24}; |&COLOR(#CC66FF){10}; |
#pcomment