Top > キ45改 屠龍

キ45改 屠龍 の変更点

|&uploader(65391da88c6da092921845bda0a6472c69f2ed69_sorahime_56,nolink);|シールド|57|
|~|耐久  |56|
|~|火力  |71|
|~|機動  |37|
|~|装甲  |81|
|~|抵抗  |63|
|~|偵察  |18|
|~|装備箇所|3|
|~|>|ILL:豹虎子|
|~|>|CV :松井恵理子|

|スキル| [[爆裂弾]] | [[最終審判]] |
|属性強化|COLOR(#3333FF){耐久が10%下がる度に、自身の火力と装甲を5%上げる}の能力を獲得。|


|改造|燃料|弾薬|
|無改造|12||
|改造LV1|12|54|
|改造LV2|||

|武器スロット | [[重機関砲]] | [[機関砲]] | [[機関砲]] | なし |
|改造後    | [[機銃塔]] | [[重機関砲]] | [[機関砲]] | [[機関砲]] |

|改造|改造可能レベル|&COLOR(#FF9933){幻化モジュール};|&COLOR(#66CC00){思考モジュール};|
|LV1 | |&COLOR(#FF9933){}; |&COLOR(#66CC00){}; |
|LV2 |50|&COLOR(#FF9933){24}; |&COLOR(#66CC00){10}; |

#pcomment